നാടു നന്നാകില്ല!


നന്നാകില്ലൊരു നാടും
നരനൊരു നരിയാകുമ്പോള്‍,
നന്മയെങ്ങിനെ വിളയും
നരഭോജികളുടെ നാട്ടില്‍..?


ചിത്രം:ദീപിക

മഞ്ഞുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം(ടെലി ഫിലിം ഗാനം)




മഞ്ഞുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം- ടെലി ഫിലിം.
സംവിധാനം- ജയറാം
കഥ,തിരക്കഥ,ഗാനരചന-ജയിംസ് ബ്രൈറ്റ്
സംഗീതം,ആലാപനം- ജോസഫ് തോമസ്സ്(ജോ)