കൂട്ടുകാരന്‍

എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍
എന്നോടന്നു പറഞ്ഞു,
സ്നേഹവും മധുരവുമൊരിക്കല്‍
പകയായും കയ്പ്പായും മാറാം..!
സന്തോഷകാലത്തൊരിക്കലും
തൈ പത്തു വയ്ക്കാത്ത
നിനക്കു ആപത്തു കാലത്ത്
എന്താണു പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍
കഴിയുക എന്റെ മകനേ..?

ആപത്തു കാലം എന്നാണു
വരുന്നതെന്നു നിനക്കു പറയാമോ?
ഞാനവനോടു ചോദിച്ചു.
പിന്നെന്താ പറയാം..,
എന്റെയും നിന്റെയും
മകനും ഭാര്യയും
പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മയും
നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന
കാലത്തിനായി
ഞാനും നീയും കാതോര്‍ക്കണം..!
അതായിരുന്നു അവന്റെ
അവസാനത്തെ ഉത്തരം!

Comments :

0 comments to “കൂട്ടുകാരന്‍”