സ്വപ്നത്തിലന്നൊരു സന്ധ്യയില്‍

അതേ..സ്വപ്നത്തിലന്നൊരു സന്ധ്യയില്‍ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടുവോ..?

അരാണീ പെണ്‍കുട്ടികള്‍..?

Comments :

1
നിരക്ഷരന്‍ said...
on 

ആരാണീ സുന്ദരിക്കുട്ടികള്‍ ?
ഒന്നാമത്തെ പടം ഒന്നാന്തരം.