എന്റെ വിധി

മനസ്സില്‍ തോന്നിയതെല്ലാം
വാരി വലിച്ചെഴുതിത്തിന്നെന്റെ
മൌഠ്യ മനസ്സിന്റെ
വായും വലിഞ്ഞു കീറി
വയറ് പെരുവയറുമായി!

ഏനക്കേടു മാറ്റുവാനായി
കാള വൈദ്യന്‍ കനിഞ്ഞു തന്ന
കുറിപ്പടിയുമായി,
കാരണവന്മാര്‍ കുടിച്ചു വറ്റിച്ച
ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിന്റെ
ഉറവകള്‍ തേടിയലഞ്ഞ
എന്റെ മുന്നില്‍
ഉണങ്ങിയ കലങ്ങള്‍ മാത്രം
ചോദ്യങ്ങളായി അവശേഷിച്ചു!

ഉറക്ക മരുന്നുകള്‍
ചേര്‍ത്തലിച്ചു വില്‍ക്കുന്ന
ആനമയക്കി അരിഷ്ടങ്ങള്‍
ആജീവനാന്തകാലം സേവിച്ച്
അനന്തമഞ്ജാതമവര്‍ണ്ണനീയ
മായിത്തീരാനാവും എന്റെ വിധി!

Comments :

1
വിടരുന്ന മൊട്ടൂകള്‍ | VIDARUNNAMOTTUKAL said...
on 

മോബ് ചാനല് www.mobchannel.com സ്പോണ്‍സര് ചെയ്യുന്ന മികച്ച മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ മത്സരത്തിനായി എന്ട്രികള് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് vidarunnamottukal@gmail.com ലേക്ക് അയക്കുക. എല്ലാ വിഭാഗത്തില് പെട്ട ബ്ലോഗുകളും മത്സരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ക്കു www.mobchannel.com or http://vidarunnamottukal.blogspot.com സന്ദര്‍ശിക്കുക..... എന്ട്രികള് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 31.3.2007 ആണ്