മന്ദ മനസ്സ്

മന്ദമാരുതന്‍
ഒരു മാര്‍ജ്ജാരനെപ്പോലെ
മന്ദനായി വന്നെന്റെ
മന്ദബുദ്ധി മനസ്സിലെ
മന്ദതയെ വീണ്ടും
മന്ദീഭവിപ്പിച്ചു!

കനലെരിഞ്ഞടങ്ങിയ
കവിതയൊരു
കുളിര്‍കാറ്റായി വന്നെന്റെ
കുളിരലമര്‍ന്നിരുന്ന
ചിന്തകളെ
വീണ്ടും ഘനീഭവിപ്പിച്ചു!

Comments :

2 comments to “മന്ദ മനസ്സ്”
ittimalu said...
on 

സെക്കന്റ് സ്റ്റാന്‍സ ഒരു സുഖമില്ല.. ആദ്യത്തെ കൊള്ളാം

വിടരുന്ന മൊട്ടൂകള്‍ | VIDARUNNAMOTTUKAL said...
on 

മോബ് ചാനല് www.mobchannel.com സ്പോണ്‍സര് ചെയ്യുന്ന മികച്ച മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ മത്സരത്തിനായി എന്ട്രികള് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് vidarunnamottukal@gmail.com ലേക്ക് അയക്കുക. എല്ലാ വിഭാഗത്തില് പെട്ട ബ്ലോഗുകളും മത്സരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്‍ക്കു www.mobchannel.com or http://vidarunnamottukal.blogspot.com സന്ദര്‍ശിക്കുക..... എന്ട്രികള് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 31.3.2007 ആണ്