ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്

ആളൊഴിഞ്ഞ വീടിനോരു
കുമിഞ്ഞ മണമുണ്ടായിരുന്നു!
ഇടനാഴികളില്‍ തങ്ങിനിന്ന
നിശ്ശബ്ദതയില്‍
കദനമുണ്ടായിരുന്നു!

പിതാവിനെ എതിരേല്‍ക്കുന്ന
മകളുടെ ശാഠ്യം അവിടെ
കാതോര്‍ത്താല്‍
കേള്‍ക്കാമായിരുന്നു!
പരിഭവിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ
തേങ്ങലും വിഷാദവും
പിന്നെയും അവിടെ
ബാക്കി നില്പുണ്ടായിരുന്നു!

Comments :

1
Sreejith Kumar said...
on 

Really good one! :)

But, is it like you have stopped blogging in English????