മെറി ക്രിസ്മസ്

ദിവസങ്ങളും
മാസങ്ങളും
പിന്നെ വര്‍ഷങ്ങളും
നമ്മെ കടന്നു പോകുന്നു.

ആശംസകള്‍ നേരുന്നു
വീണ്ടും ഒരു
ക്രിസ്മസിന്..വീണ്ടും
മറ്റൊരു പുതു വര്‍ഷത്തിന്

Comments :

2 comments to “മെറി ക്രിസ്മസ്”
G.manu said...
on 

aaSamsakaL

ശ്രീ said...
on 

ക്രിസ്തുമസ്സ്- പുതുവത്സര ആശംസകള്‍‌!
:)