ടോപ്പ് എന്‍ഡ് ക്യാമറകള്‍



ഇന്നു ലോകത്തു നിലവിലുള്ള സൂപ്പര്‍ ക്യാമറകള്‍


ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

Comments :

2 comments to “ടോപ്പ് എന്‍ഡ് ക്യാമറകള്‍”
അനൂപ്‌ എസ്‌.നായര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ said...
on 

കോള്ളാ ഒരു പടമെടുത്തെ

JamesBright said...
on 

നന്ദി അനൂപ്,
ഇതിലെ ഒരു ക്യാമറ ഞാന്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ആദ്യത്തെ പടം അനൂപിന്റേതായിരിക്കും.